Η πρωτοπόρος εταιρεία ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ανταποκρινόμενη στην επιτακτική ανάγκη της εποχής μας, που αφορά την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προτείνει κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων.                                                                                             

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων αποτελεί «πράσινη» λύση,  για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας .

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη στέγη σας εξασφαλίζει εγγυημένο αφορολόγητο σταθερό εισόδημα για 25 χρόνια με κέρδος έως 7.500€ ετησίως, πουλώντας την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά στη ΔΕΗ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει ολόκληρη τη διαδικασία εγκατάστασης, από την αίτηση στη ΔΕΗ, τη σύναψη σύμβασης με τη ΔΕΗ, την άδεια εργασιών μικρής κλίμακας , τη διαμεσολάβηση στη χρηματοδότηση της επένδυσης από τη τράπεζα έως και την ασφάλιση της εγκατάστασης (προαιρετικό).

Η ΔΕΗ με βάση τη σύμβαση που έχει υπογράψει υποχρεούται να αγοράζει για 25 χρόνια το ρεύμα που παράγεται στην τιμή των 0,55€/kwh. Για παράδειγμα, εγκαθιστώντας ένα σύστημα φωτοβολταϊκών με ισχύ 10KW, η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια είναι 13.500Kwh/έτος x 0.55 €/Kwh (τιμή εγγυημένη για 25 έτη) = 7.425€/έτος.

Το ποσό για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από τη τράπεζα (χωρίς προσημείωση ακινήτου) με εκχώρηση της σύμβασης με τη ΔΕΗ και η αποπληρωμή της δόσης γίνεται απευθείας από τα κέρδη.

Search