ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ:

Την έκδοση της οικοδομικής αδείας

Εκσκαφές-επιχώσεις-εξυγιάνσεις

Το κόστος κατασκευής της θεμελίωσης

Εισφορά ΦΠΑ ως ο νόμος ορίζει

Εισφορά ΙΚΑ βάση ελαχίστων ημερομισθίων

Το τζάκι

Οι εξωτερικές συνδέσεις από την οικία προς τα δίκτυα Ηλεκτρικού-Ύδρευσης – Αποχέτευσης

Τα τέλη σύνδεσης με τα δίκτυα ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ , τα πιστοποιητικά ηλεκτρολόγου και υδραυλικού, καθώς  και το ΦΠΑ των τιμολογίων παροχής αυτών.

Κάθε είδους συστήματος θέρμανσης και ψύξης, εκτός από την εγκατάσταση σωληνώσεων καλοριφέρ ή ηλεκτρολογικών γραμμών κλιματισμού (A/C) που η ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ παρέχει ήδη

Διαμόρφωση περιβάλλον χώρου και καθαρισμός αυτού

Έξοδα μεταφοράς εκτός Αττικής

Η ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ κατόπιν πρόσθετης συμφωνίας μπορεί να αναλάβει την έκδοση της οικοδομικής άδειας, τις εκσκαφές-επιχώσεις- εξυγιάνσεις, την κατασκευή της βάσης ή υπογείου, τη μελέτη και εγκατάσταση του συστήματος θέρμανσης – ψύξης του έργου, τις συνδέσεις με τα δίκτυα,  το τζάκι, καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αναλόγως της αποστάσεως και του τρόπου μετακινήσεως, οδικώς ή ακτοπλοϊκός, το κόστος κατασκευής επιβαρύνεται με έξοδα μεταφοράς και διαμονής.

Search