ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο παραδίδεται σε διάστημα 3-4 μηνών από την αρχική συμφωνία. Αναλόγως το μέγεθος της κατασκευής απαιτείται 1-2 μήνες κατασκευαστικός χρόνος μετά την αποπεράτωση της βάσης-υπογείου εκ μπετόν.

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ περιλαμβάνει:

Το σχεδιασμό και την μελέτη

Την απασχόληση των εξειδικευμένων συνεργείων

Την κατασκευή της τοιχοποιίας(βλέπε κατασκευή)

Την κατασκευή της στέγης(βλέπε κατασκευή)

Τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Τις υδραυλικές εγκαταστάσεις

Τις σωληνώσεις καλοριφέρ ή την εγκατάσταση γραμμών A/C

Τα δάπεδα

Τα εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου ή PVC

Τα εσωτερικά κουφώματα

Έπιπλα κουζίνας –ντουλάπες

Το μπάνιο και τα είδη υγιεινής

Τους χρωματισμούς εντός της οικίας

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Η ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ βρίσκεται κοντά στους πελάτες της και μετά την ολοκλήρωση του έργου. Οι άνθρωποι μας φροντίζουν για μια διαρκή επικοινωνία με τους πελάτες μας, ώστε να μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτε μελλοντική ανάγκη, παρέχοντας την απαραίτητη τεχνική βοήθεια.

Search