Η εταιρεία ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία της κατασκευάζει ενεργειακές - βιοκλιματικές κατοικίες, σπίτια από μπετόν με το

σύστημα θερμομονωτικών καλουπιών οπλισμένου σκυροδέματος Smart Form, ανατρέποντας τα δεδομένα της συμβατικής δόμησης στην Ελλάδα.

Η κατασκευή ενός σπιτιού από μπετόν με το Σύστημα Δόμησης Smart Form προσφέρει ένα κτίσμα του οποίου ο φέρων οργανισμός και η τοιχοποιία αποτελούν μια ενιαία, συμπαγή, διπλά μονωμένη, μονολιθική και αντισεισμική κατασκευή που καθιστά τη συμβατική παρελθόν.

  

 

 

Τι Είναι Το I.C.F Smart Form

 

Το Smart Form είναι ένα ισχυρό θερμομονωτικό καλούπι, το οποίο αποτελείται από δύο φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης EPS 200 πάχους 6,20εκ το καθένα.

Η κατασκευή με το Σύστημα Δόμησης Smart Form είναι ταχύτερη από μια συμβατική κατασκευή.  

Τα θερμομονωτικά καλούπια συναρμολογούνται στην οικοδομή, η τοποθέτηση τους γίνεται σε κλιμακωτή διάταξη και συνδέονται μεταξύ τους με αποστάτες PVC οι οποίοι τοποθετούνται πάνω στα φύλλα, σχηματίζοντας ένα παραλληλόγραμμο διάστημα 20εκ.

Κατόπιν το διάστημα αυτό οπλίζεται με χάλυβα B500c αναλόγως των στατικών απαιτήσεων και τέλος χυτεύεται σκυρόδεμα C20/25 με δόνηση.

Τα θερμομονωτικά καλούπια Smart Form παραμένουν (καταργείται ο ξυλότυπος), προσφέροντας ένα κτίριο διπλά μονωμένο σε όλη του την επιφάνεια (εξωτερικά και εσωτερικά),

υπερκαλύπτοντας τον κανονισμό περί ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων ΚΕΝΑΚ, καθώς και τα κριτήρια για την έκδοση ενεργειακής ταυτότητας.

 

Το συνολικό πάχος της τοιχοποιίας ανέρχεται στα 35 εκ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Τοιχοποιίας ICF Smart Form

 

Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας λ=0,033 W/mK
Συντελεστής Απωλειών U=0,23 W/m2K
Φαινόμενη πυκνότητα 35 kgr/m3
Δείκτης υγρομόνωσης WL(T)=0.5-1.5% κ.o.
Συντελεστής μείωσης θορύβου RW=65
Πυραντοχή Έως 5,5 ώρες

 

Πλάκα οροφής - Μεσοπάτωμα

 

Στην κατασκευή της πλάκας οροφής χρησιμοποιείται το σύστημα παραμένοντος ξυλοτύπου Betoboard της Knauf, το οποίο είναι ένα θερμομονωτικό και ηχομονωτικό πάνελ που αποτελείται από ένα φύλλο ειδικής ανθυγρής γυψοσανίδας 12,50mm και μια στρώση διογκωμένης πολυστερίνης Κ20 πάχους 25mm (για μεσοπάτωμα) ή 50mm (για εξωτερική πλάκα).

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διάστρωσης και σιδερώματος , αναλόγως των στατικών απαιτήσεων, πάνω στην επιφάνεια του Betoboard Knauf γίνονται κανονικά όλες οι εργασ΄΄ιες της σκυροδέτησης και δόνησης.

 

Εσωτερική τοιχοποιία

 

Η κατασκευή της εσωτερικής τοιχοποιίας γίνεται με μεταλλικό σκελετό Knauf (σύστημα W111) 5x7cm, κάθετα ανά 60εκ, δημιουργώντας ένα σταθερό και αντισεισμικό πλαίσιο.

Ενδιάμεσα του σκελετού τοποθετείται φυσικός ορυκτοβάμβακας Ecose Knauf και αμφίπλευρα αυτού βιδώνται διπλή σταυρωτή γυψοσανίδα. 

Search